25 Januari 2019

  Nieuwjaars Receptie

17 Februari 2019

  Bingo Om 14uur
3 Maart 2019
  Dansnamiddag
31 Maart 2019
  Country Fever

31 Mei 2019

  BBQ

3 & 4 Augustus 2019

  Country Weekend

12 Oktober 2019

  Ledenfeest
3 November 2019
  Dansnamiddag

15 December2019

  Kerstfeest
31 December2019
  0ud naar nieuw