5 Januari 2018

   Nieuwjaars Receptie

9 Februari 2018

   James Intveld Zoerla

22 Juli 2018

   BBQ

4 & 5 Augustus 2018

   Country Weekend

20 Oktober 2018

   Ledenfeest
4 November 2018
   Dansnamiddag

16 December2018

   Kerstfeest
31 December2018
   0ud naar nieuw